Giới thiệu quảng cáo mạng hiển thị  
Hiện nay có rất nhiều mạng hiển thị tại thị trường Việt Nam: bao gồm google display network, admicro network, eclick network, ngoài ra còn có hệ thống của site vật giá. Trong đó quảng cáo mạng hiển thị  của google Display Network là mạng hiển thị mạnh […]