1) Tạo bài quảng cáo cho mỗi “chân dung khách hàng” khác nhau
Trước khi bạn bắt đầu quảng cáo, điều cực kỳ quan trọng là khắc họa “chân dung khách hàng” (Buyer Persona) . Về cơ bản điều này có nghĩa là xác định những đối tượng khác nhau mà bạn đang cố gắng tiếp cận […]