6 Lời khuyên để có một Facebook Ads tuyệt vời

1) Tạo bài quảng cáo cho mỗi “chân dung khách hàng” khác nhau
Trước khi bạn bắt đầu quảng cáo, điều cực kỳ quan trọng là khắc họa “chân dung khách hàng” (Buyer Persona) . Về cơ bản điều này có nghĩa là xác định những đối tượng khác nhau mà bạn đang cố gắng tiếp cận […]

By |July 22nd, 2017|Blog, Kiến thức Digital marketing|0 Comments

TỐI ƯU FACEBOOK ADS ĐỂ TẠO ĐỘT PHÁ DOANH THU

Tối ưu Facebook ads tốt bạn chỉ cần tối ưu được 3 yếu tố này:

Content
Hình ảnh
Target

Tuy nhiên để tạo đột phá doanh thu bạn cần tạo đột phá cho 3  yếu tố trên: Content, hình ảnh, target.
Vai trò của từng điểm như thế nào thì bạn xem sơ qua quy trình khách hàng từ lướt […]

By |May 18th, 2017|Blog, Kiến thức Digital marketing|0 Comments