TƯ DUY TRONG CONTENT PHẦN 2 – MARKETING 4PS

Tư duy marketing 4Ps

Phần trước chúng ta đã nói về các yếu tố: ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, tâm lý học, yếu tố xã hội. Nó giúp bạn có thể truyền thông điệp đến được với trái tim của khách hàng. Tuy nhiên thông điệp gì để khách mua hàng của bạn? Áp dụng […]

By |August 12th, 2017|Blog, Kiến thức Digital marketing|0 Comments

TƯ DUY TRONG CONTENT PHẦN 1

Ở phần trước tôi viết tư duy trước content với 4 yếu tố. Khi bạn làm điều đó, chính là bạn đang tư duy chiến lược. Nó giúp bạn loại bỏ nhiều con đường thất bại và dễ bước vào con đường chiến thắng. Chiến lược không có gì cao siêu, nó chỉ là cách, […]

By |August 9th, 2017|Blog, Kiến thức Digital marketing|0 Comments

TƯ DUY TRƯỚC CONTENT

Ngồi nhớ lại những lần mình từng viết để tìm chủ đề. Content thành công cũng nhiều, thất bại cũng không ít. Suy ngẫm làm sao để Content chất thì tôi nhớ ra một điều: đó là cần tư duy trước khi làm content. ‘

Tay nhanh hơn não’ là nguyên nhân của nhiều content thất […]

By |August 7th, 2017|Blog, Kiến thức Digital marketing|0 Comments