Tầm nhìn:

VNSTAR với mục tiêu trong 10 năm tới trở thành Agency nổi tiếng nhất Việt Nam được nhiều cá nhân và tổ chức biết đến như là Agency sáng tạo nhất, thân thiện nhất đối với cộng đồng thông qua các dịch vụ chất lượng  giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm digital marketing một cách hiệu quả; và là nơi hỗ trợ nâng cao năng lực và kiến thức marketing cho cộng đồng kinh doanh & khởi nghiệp thông qua các khóa đào tạo có phí và miễn phí, hoặc sự hỗ trợ miễn phí.

Marketing trước đây được hiểu như là nghệ thuật. Thật ra marketing chứa cả 2 yếu tố: nghệ thuật ( Art) và khoa học (Sience). Thông qua dịch vụ cung cấp và khóa đào tạo,  VNSTAR sẽ làm rõ 2 khía cạnh vốn trước đây khó hiểu đối với đa số những người kinh doanh. Doanh nghiệp, và cá nhân kinh doanh sẽ được nâng cao kiến thức, hiểu được đâu là khía cạnh nghệ thuật, đâu là khía cạnh khoa học.

Tư tưởng  cốt lõi

VNSTAR sẽ đóng góp về digital marketing và kiến thức digital marketing cho sự phát triển của Việt Nam, trong khi đó vẫn làm mọi cách để giữ vững giá trị cốt lõi dù tình hình kinh doanh có thế nào.

Đối với khách hàng  đó là: trung thực, sáng tạo, mang lại giá trị

  • Trung thực: VNSTAR sẽ không làm mọi giá để ký hợp đồng với khách hàng, thay vào đó VNSTAR sẽ tư vấn rõ ràng những gì khách hàng nhận được và rủi ro gặp phải.
  • Sáng tạo: VNSTAR đào tạo nhân lực, cũng như phát triển các phương pháp sáng tạo nhằm mang lại một sự sáng tạo trong digital marketing để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh
  • Mang lại giá trị: những dịch vụ và sáng tạo từ VNSTAR phải mang lại giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng. VNSTAR từ chối hợp tác với doanh nghiệp, từ chối làm marketing cho những sản phẩm gây hại cho người tiêu dùng, gây hại cho cộng đồng

Đối với nhân viên đó là : trung thực, tôn trọng cá nhân, hỗ trợ đồng đội, và hạnh phúc.

  • Trung thực: là yêu cầu đối với nhân viên. Nhân viên phải trung thực với cấp trên, khách hàng, và đồng nghiệp trong công việc
  • Tôn trọng cá nhân: Mọi nhân viên đều được tôn trọng sự khác biệt cá nhân, cũng như phải tôn trọng sự khác biệt từ đồng nghiệp khác  
  • Hô trợ đồng đội: mỗi nhân viên phải có tinh thần đồng đội, cùng hỗ trợ đồng nghiệp của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, để nâng cao chất lượng công việc chung
  • Phải hạnh phúc: là quyền lợi của nhân viên. Công ty phải tạo ra môi trường để nhân viên hạnh phúc trong công việc và trong mối quan hệ với đồng nghiệp/ khách hàng. Nhân viên có quyền yêu cầu, đề xuất lên cấp trên để có thể tăng trải nghiệm